Skip to content

Foredrag 

Marte Meo – en værktøjskasse til det gode samspil i klinikken

Udfordrende patienter – fra modvillig til tryg

Af Marianne Sigersted, Marte Meo supervisor fra Sigerstedinstitute.dk

Børn med diagnoser, unge med angst, tandlægeskræk og fraværende forældre er nogle af de problemstillinger som opstår i tandplejen. Her kan personalet hente hjælp i Marte Meo-metoden som giver relations- og kommunikations-kompetencer, øger arbejdsglæden, styrker den enkelte medarbejder og letter arbejdet med den udfordrede patient.

Det øjeblik mennesker mødes er afgørende for deres følgende samspil. Derfor er kvaliteten af, hvordan vi kommunikerer i lige det øjeblik vigtig, især i de korte kontakter, som et tandlægebesøg er.

I kontakten med børn, unge, patienter med diagnoser og ikke mindst deres forældre, kan vi øge trygheden og samspillet ved at være bevidste om vores kommunikation. Marte Meo er videobaseret supervision, som øger arbejdsglæden og letter samspillet. Det vækker samtidig patientens taknemmelighed, samt forebygger tandlægeskræk.

Med Marte Meo-forløb i praksis udvikler medarbejderen sig selv personligt, samtidig med at hun etablerer en værktøjskasse til bevidst kommunikation.

Kommunikation der får patienter til at blive rolige

Det har ofte været rørende at se, hvordan det udfordrede barn afventer, at mor eller far validere kontakten med tandlægen.  Med sikker og rolig kommunikation følges, ventes og anerkendes mor/far. Efterfølgende trianguleres barnet ind i samtalen. Vi har set børn, der er går fra at nægte overhovedet at sætte sig i stolen, til at blive så tryg og rolig ved situationen, at der både kan kigges i munden og arbejdes støt og roligt. Det at kommunikere på en måde, der gør at man er tryg og tydelig at følges med, er en del af Marte Meo værktøjskassen.

 Aktiverer forældre som samarbejdspartnere

Med et Marte Meo-forløb implementeret i tandplejen, får alle medarbejderne en værktøjskasse til god og tryghedsskabende kommunikation, til godt og udviklende samspil og til at øge fokus og koncentration hos patienter og forældre.

Evaluering af Marte Meo forløb i tandplejen peger på en positiv effekt i kommunikationen med patient og forældre. Bevidst brug af kropssprog, og lettere aktivering af forældre i samarbejdet, fører til et trygt og tydeligt samspil med udfordrede børn og unge.  Tilsammen giver det plads og ro til såvel forebyggende tiltag som behandlinger af tænder. Metoden giver redskaber til at aktivere forældre som samarbejdspartnere, til gavn for barnet eller den unge.

 Faktabokse

1) Et element i Marte Meo-metoden: ”At følge initiativ” er illustreret her ved at ” gå over broen” til den anden. Altså at være ægte interesseret i det andet menneske.


2) Marte Meo er latinsk og betyder ”Ved egen kraft”

  • En supervisionsmetode med fokus på ressourcer og kompetencer.
  • I 1990’erne blev metoden hentet til Danmark fra hollandske Maria Arts og implementeret som redskab i sundhedsplejen.
  • Metoden underbygges af nyeste viden om hjernens udvikling, teorier om udviklingspsykologi, tilknytningsmønstre, kommunikation og samspil af teoretikere som blandt andet Daniel Stern, Susan Hart m.fl.
  • Metoden er solidt beskrevet og har fået et godt fundament her i norden.
  • I Klepp Kommune i Norge, anvender alle fagfolk, der arbejder med mennesker, metoden. Her er der registreret et faldende antal henvisninger til udredning af diagnoser hos børn 5 år efter, at 90 % af personalet har fået uddannelse i Marte Meo. Heriblandt børnetandplejen og politiet.
  • Metoden fokuserer på medarbejderens kompetencer sammen med analyse af, hvad patienten kalder på. Analysen indeholder en mikroanalyse af bl.a. kropssprog, tonefald, signaler og mønstre som den trænede Marte Meo-terapeut tydeligt ser.
  • Der er fokus på medarbejderens spidskompetencer.
  • Medarbejderen opnår en solid psykologisk tryghed og en ro i arbejdet med udfordrede børn, unge og deres forældre.
  • Bevidsthed om egne kompetencer skaber overskud hos medarbejderen i forholdet til patienter men også kollegialt.
  • Ved et Marte Meo-forløb vil den enkelte medarbejder opnå større forståelse for patienters handlemønstre og samtidig få redskaber til forandring.

Læs mere på www.sigerstedinstitute.dk

3) Marianne Sigersted, Marte Meo supervisor fra Sigerstedinstitute.dk

Marianne Sigersted er uddannet sundhedsplejerske, lærer, kunstterapeut og Marte Meo-supervisor. Hun laver Marte Meo-forløb, uddanner Marte Meo-terapeuter over hele landet, afholder kurser, foredrag og er forfatter til flere bøger om Marte Meo i praksis.

Marianne Sigersted er bestyrelsesmedlem i Marte Meo Foreningen Danmark og er derfra med til at skabe og udvikle brugen af Marte Meo i Danmark. Marianne har arbejdet med metoden siden 1995 og har afholdt et utal af kurser for daginstitutioner, skoler, tandklinikker, plejepersonale og private virksomheder igennem årene.

Sigersted institute

FIND MIG HER

Marianne Sigersted
Ortenvej 175
6800 Varde

Tlf.: 24629536
Mail: info@sigerstedinstitute.dk

Udeblivelser fra aftaler takseres med fuld pris.

CREATED BY NORDIC AD PARTNER