Skip to content

Oplæg til forældre.

 Sigersted institute tilbyder pædagogisk oplæg til forældre med børn eller plejebørn i alderen 0 – 15 år

Sammen med institutionen, skolen, skolebestyrelsen eller foreningen sammensættes oplægges, så oplægget retter sig mod det tema der er interesse for. Der kan inddrages praksis-eksempler fra erfaringen med aldersgruppen. Oplægget kan have en varighed fra 1,5time til 5timer.

Alle oplæg indeholder eksempler fra praksis, små øvelser og reflekterende spørgsmål undervejs, så publikum er aktivt deltagende.

 

Mulige emner:

Styrk dit skolebarns indlæring.

Nøgleord kan være selvværd, selvtillid, selvregulering. Hvad kan vi som forældre gøre? Hvordan har pligter i hjemmet en effekt på barnets bidrag til fællesskabet i skolen. Hvordan øger vi barnets selvværd hjemmefra?

Hvorfor har det en betydning hvordan vi snakker om skolen/ lærerne?

Hvordan motivere vi barnets hjemmearbejde?

Osv. 

Skru ned for konflikterne i hjemmet.

Når konflikterne hærger familien, hvad så ?

Børn samarbejder. Kan vi få færre konflikter?

Oplægget giver indblik i hvordan børn samarbejder med de voksne og hvad de har brug for når store følelser er på spil. Oplægget giver ideer og redskaber til at få en hverdag med børn der er mere harmonisk og hvor støtte og forståelse er ingredienser. Oplægsholder kommer med eksempler fra praksis i familier. Der er reflekterende spørgsmål og små øvelser til selrefleksion.

 

 

 

Det nye og det gamle børnesyn.

Hvorfor er det afgørende hvordan er sammen med vores børn? Selvværd, selvtillid og selvregulering. Vi bevæger os fra autoritære metoder som straf, udelukkelse og belønning til metoder der følger, støtter og udvikler børn.

Oplægget tager udgangspunkt i at alle forældre gør det bedste de kan. Vi kigger på hvordan vi kan inddrage og bruge det nye børnesyn i familien til støtte for både børn og voksne.

Skæld ud eller andre muligheder?

Forstå hvordan skæld ud virker på barnet eller den anden. Indsigt i hvordan vores hjerne fungere med eller uden skæld ud.

Oplægsholder tager udgangspunkt i det nye børne syn og det faktum at børn udvikler sig i relationer. Oplægget vil indeholde eksempler fra praksis. Der vi være reflekterende spørgsmål, og små øvelser under vejs. Der veksles imellem fortælling, teori og øvelser.

 

Søskende konflikter eller venner for livet?

Oplæg om at vokse op med søskende på godt og ondt. Redskaber til hvordan forældre kan søge mod en børneflok hvor søskende vokser op med en fundament af kærlighed, ligeværdighed og færre konflikter. En familieliv hvor børnene vokser op med hinanden som gode livsvidner. Eksempler fra praksis, erfaring fra oplægsholders egen grundfamilie indgår. Det nye og det gamle børnesyn er i spil under oplægget.

Reflektioner, øvelser og reflekterende spørgsmål vil indgå i oplægget.

 

Sigersted institute

FIND MIG HER

Marianne Sigersted
Ortenvej 175
6800 Varde

Tlf.: 24629536
Mail: info@sigerstedinstitute.dk

Udeblivelser fra aftaler takseres med fuld pris.

CREATED BY NORDIC AD PARTNER