Skip to content

Oplæg og workshops til skoler og institutioner.

Sigersted Institute laver oplæg til skoler og institutioner. Oplægget planlægges og justeres efter ønske fra modtager. Således kan forskellige emner belyses. Der er forskellige muligheder for emner, og ens for alle er at der er elementer MarteMeo, eksempler fra praksis, reflekterende spørgsmål og workshop-øvelser undervejs, således at publikum er aktivt deltagende. Oplæggene kan være af 2-6,5 times varrighed.

 

Mulige emner:

At være en god relations arbejder.

Oplægget har fundament i pædagogisk psykologi og i at alle gør det bedste de kan med de redskaber de har nu.

Med udgangs punkt i seneste forskning om at barnet lærer bedst når det er tryg og kan mærke at ”læren kan lide mig” kigger vi på hvordan de gode møde øjeblikke bliver kraften til at relaterer og udvikle et klassemiljø der er rart og befordrende for læring.

Der vil være teori, praktiske eksempler, reflekterende spørgsmål og workshop-øvelser undervejs.

Oplægget kan ære af 2- 6 timers varighed.

Hvordan undgår vi skældud?

Hvornår er det skæld ud og hvornår er det klasseledelse? Hvad sker der med hjernen, når vi bruger skæld ud? Hvad sker der med børnenes indlæring når skældud er en del af hverdagen?

Dette og meget mere tager vi fat omkring med en anerkendende og reflekterende vinkel der giver tilhørerne redskaber med hjem, til en hverdag med klasseledelse og mindre skældud. Der vil være eksempler fra praksis, reflekterende spørgsmål og workshop øvelser under hele oplægget.

Skole-hjemsamarbejde på den gode måde.

Hvordan kan vi samarbejde med forældre, så det bliver den bedste støtte for barnet og et godt samarbejde imellem lærer og forældre?

Hvad vil forældre egentlig? Hvad vi som lærer?

Hvad har vi tilfælles?

Det nye og det gamle børnesyn i samarbejdet om børnene. Oplægget har fundament i pædagogisk psykologi, MarteMeo og sammen med en anerkendende tilgang til mennesker.

Oplægget vil fungere godt til en pædagogiskdag for lærer og skolepædagoger over 4-6 timer.

 

Sigersted institute

FIND MIG HER

Marianne Sigersted
Ortenvej 175
6800 Varde

Tlf.: 24629536
Mail: info@sigerstedinstitute.dk

Udeblivelser fra aftaler takseres med fuld pris.

CREATED BY NORDIC AD PARTNER