Skip to content

Skoler

Forbedring af undervisnings miljøet for både læren og eleverne. 

Relationel klasserums ledelse (Louise Klinge) HER

Temadag til lærestaben

Temaaften til forældre

Forældre samarbejde med fokus på den gode intention.

Grundkursus af 5 dage over 2-3 mdr. HER

Uddannelse af skolens MarteMeoterapeut. HER

 • God relation til den enkelte elev
 • Roligt undervisnings miljø
 • Eleverne kan lide dig.
 • Hurtigere ro i opstart af timen
 • Trivsel og kammeratskab i klassen som helhed.
 • Færre konflikter og mere glæde.
 • Mindre sygefravær 
 • Mindre skolevægring

Relationel Klasserumsledelse

Hvad er Relationel Klasserums Ledelse (RKL)?

Relationel Klasserums Ledelse er en metode hvor jeg bruger udvalgte video sekvenser, optaget i undervisningen, til at styrke underviserens relations- og ledelses kompetencer, hvilket hæver niveauet af trivsel og læring for elever, samt styrker underviserens arbejdsglæde.

Se i videoen hvad Relationel Klasserums Ledelse er, og hvad det kan gøre for både elever og lærere.

RKL er en hjælp til at forbedre undervisnings miljøet for både lærer og eleverne. Det vil være effektivt på baggrund af følgende problematikker:

 • Uro i en klasse

 • Uro efter frikvartererne

 • Udfordringer med inklusion

 • Mobning

 • Uhomogen gruppe af elever

 • Stress

 • Stille piger/drenge

 • Urolige drenge/piger

 • Højt sygefravær

 • Højt skolefravær

 • Og meget andet..

Sigersted institute

FIND MIG HER

Marianne Sigersted
Ortenvej 175
6800 Varde

Tlf.: 24629536
Mail: info@sigerstedinstitute.dk

Udeblivelser fra aftaler takseres med fuld pris.

CREATED BY NORDIC AD PARTNER