Skip to content

Hvorfor Marte Meo? 

Vil du vide hvorfor jeg så gerne vil bruge MarteMeo?

Jeg er meget glad for at bruge MarteMeo i mit arbejde med mennesker. MarteMeo betyder ”ved egen kraft” og udvikler glæde imellem mennesker. Metoden er enkelt at arbejde med og retter fokus på det der virker, for at udvikle mere af det.

Metoden kan læres af alle, og skaber stor udvikling både fagligt og personligt. Sammen ser vi objektivt på de mennesker vi ser på film og på den måde minimeres forskellige personale gruppers  ”synsninger”, holdninger, og normer til fordel for fokus på intentionen og det hele menneske.

På den måde giver metoden mulighed for at et fælles sprog, et fælles mål og et fællesskab om opgaven.

For os mennesker er det være svært at have opmærksomheden rettet på mere end en handling ad gangen. Derfor kan der være mange små detaljer i en omsorgssituation, som vi overser. Det hjælp MarteMeo metoden os med at rydde op i; gennem video analyse, ser vi de små bitte initiativer og hele den nonverbale kommunikation samspillet, som vi ikke når at se i det nuværende øjeblik.

Så MarteMeo metoden skal anvendes fordi den skaber glæde, samarbejde, og fælles fodslav for alle gruppen. Vi mennesker fungere bare bedst og arbejder bedst sammen når vi forstår og ser hinandens intentioner.

 

Sigersted institute

FIND MIG HER

Marianne Sigersted
Ortenvej 175
6800 Varde

Tlf.: 24629536
Mail: info@sigerstedinstitute.dk

Udeblivelser fra aftaler takseres med fuld pris.

CREATED BY NORDIC AD PARTNER